Việt Anh

Album ảnh giao lưu thể thao công ty CIPC

19/05/2018 79 lượt xem
A A- A+ []
Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018), Công Đoàn Công ty CP Xây lắp & Sản xuất Công nghiệp kết hợp với Đoàn viên thanh niên Công ty tổ chức giao lưu thể thao giữa khối cơ quan và Đoàn viên thanh niên làm việc trên các công trường.
Phong trào nhằm động viên khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV lao động trong Công ty mang lại sự gắn kết giữa toàn bộ người lao động trong toàn thể Công ty góp phần hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ.