Việt Anh

Lĩnh vực hoạt động

Với kinh nghiệm nhiều năm thi công, tổng thầu trong các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công trình xây lắp điện; Công trình hạ tầng; Xây dựng công trình Văn Hóa .v.v…, cùng với các thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết. Các công trình, dự án mà chúng tôi đã thực hiện đều được Chủ đầu tư đánh giá rất cao, điều đó đã khẳng định năng lực thi công của chúng tôi.