Việt Anh

Xây lắp điện

11/12/2023 462 lượt xem
A A- A+ []
Các Công trình Xây lắp Điện đã vã đang thực hiện trong 5 năm gần đây.
  • Thi công di chuyển các Công trình Điện trung thế, hạ thế thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A huyện Thanh trì thành phố Hà nội
  • Cải tạo nâng cấp lưới Điện hạ áp nông thôn xã Lương Điền huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương
  • Xây và lắp đặt trạm Biến áp các xã : Tạ Xá, Yên Tập, Yên Dưỡng huyện Cẩm khê tỉnh Phú Thọ
  • Cải tạo nâng cấp lưới Điện hạ áp các xã : Phạm Kha, Phạm Trấn, Đoàn Tùng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương
  • Xây lắp đường dây và trạm biến áp huyện Yên Hưng, tinh Quảng Ninh
  • Xây lắp lưới Điện trung áp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  • Xây lắp lưới Điện hạ thế Ninh Giang, Hải Dương

Dự án triển khai

Hệ thống và trạm biến áp thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ kỹ thuật xã Lại Yên, huyện Hoài Đức

Địa chỉ: Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 16.146 triệu đồng

Lắp ĐZ và trạm biến áp xã Tạ Xá, xã Yên Tập, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Xã Tạ Xá, xã Yên Tập, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 7.950 triệu đồng

Xây dựng trạm BTS Bắc Ninh - Hưng Yên

Địa chỉ: Tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 22.052 triệu đồng

Xây dựng trạm BTS Hà Nam - Hoà Bình

Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam và Hòa Bình

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 28.813 triệu đồng

Cải tạo nâng cấp lưới Điện hạ áp nông thôn xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 2.945 triệu đồng

Xây dựng nhà QLVH đội truyền tải Điện Mai Châu

Địa chỉ:

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 9.829 triệu đồng