Việt Anh

Hoạt động chính trị

10/04/2024

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 10/4/2024 Chi bộ Công ty đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Thuỳ Linh – công tác tại Phòng HCTH Công ty.
Đọc tiếp