Việt Anh

Cải tạo kè rãnh thoát nước tuyến đường sắt Cửa Ông - Cọc 4

Thông tin chung về dự án:

Dự án Công trình cải tạo kè rãnh thoát nước tuyến đường sắt Cửa Ông - Cọc 4
Hợp đồng số 908/ 2016/ HĐ - TT CO ngày 01/ 11/ 2016
Chủ đầu tư Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển Than  Cửa Ông - TKV
Địa điểm xây dựng Dọc 2 tuyến đường sắt hướng Cửa Ông cọc 4 thuộc các phường Cẩm Thịnh và Cẩm Phúc, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện 140 ngày
Ngày khởi công 12/11/2016 - Dự kiến hoàn thành ngày 31/03/2017
Giá trị hợp đồng 6.860 triệu đồng

Chi tiết dự án

Các lĩnh vực hoạt động khác

Xem tất cả