Việt Anh

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

02/05/2018 66 lượt xem
A A- A+ []
Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2018. Tại hội trường Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam số 05  Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp tổ chức chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.


Một số hình ảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.