Việt Anh

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

10/04/2024 40 lượt xem
A A- A+ []
Ngày 10/4/2024 Chi bộ Công ty đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Thuỳ Linh – công tác tại Phòng HCTH Công ty.
Chúc mừng đồng chí Trần Thuỳ Linh!