Việt Anh

Tin doanh nghiệp

14/10/2014

Cổ phần xí nghiệp xây lắp 3 và xí nghiệp xây lắp 4

Tháng 10 năm 2014 CIPC đã tiến hành Cổ phần hóa Xí nghiệp Xây lắp 3. Trong đó CIPC chiếm 51% vốn điều lệ. Cũng trong thánh 10CIPC đã Cổ phần hóa Xí nghiệp Xây lắp 4, CIPC chiếm 10% vốn điều lệ
Đọc tiếp
01/10/2014

Sát nhập một số ban Xí nghiệp

Ban Giám Đốc đã quyết định sát nhập một số đội của Xí nghiệp Xây lắp 1 về CQ Công ty và thành lập các ban của chi nhánh - Ban Xây lắp 4 - Ban Xí nghiệp Xây lắp & thi công Cơ giới
Đọc tiếp