Việt Anh

Thi công di chuyển công trình Điện trung thế, hạ thế từ km185 - km189 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Thông tin chung về dự án:

Dự án Thi công di chuyển công trình Điện trung thế, hạ thế từ km185 - km189 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án giao thông 1
Giá trị hợp đồng 48.804 triệu đồng
Thời gian thi công 2013

Chi tiết dự án

Dự án triển khai

Xây dựng nhà QLVH đội truyền tải Điện Mai Châu

Địa chỉ:

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 9.829 triệu đồng

Cải tạo nâng cấp lưới Điện hạ áp nông thôn xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 2.945 triệu đồng

Xây dựng trạm BTS Hà Nam - Hoà Bình

Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam và Hòa Bình

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 28.813 triệu đồng

Xây dựng trạm BTS Bắc Ninh - Hưng Yên

Địa chỉ: Tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 22.052 triệu đồng

Lắp ĐZ và trạm biến áp xã Tạ Xá, xã Yên Tập, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Xã Tạ Xá, xã Yên Tập, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 7.950 triệu đồng

Hệ thống và trạm biến áp thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ kỹ thuật xã Lại Yên, huyện Hoài Đức

Địa chỉ: Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 16.146 triệu đồng