Việt Anh

Xây dựng trạm BTS Hà Nam - Hoà Bình

Thông tin chung về dự án:

Dự án Xây dựng mới cột anten, nhà trạm, tiếp địa, kéo điện, lắp đặt Thiết bị 2G, 3G và các phụ trợ cho nhà trạm BTS tại các Tỉnh Hà Nam, Hòa Bình
Vai trò Nhà thầu chính
Chủ đầu tư Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Thuộc Tập Đoàn viễn thông Quân đội
Giá trị hợp đồng 28.813 triệu đồng
Thời gian thi công 2015

Chi tiết dự án

Dự án triển khai

Xây dựng nhà QLVH đội truyền tải Điện Mai Châu

Địa chỉ:

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 9.829 triệu đồng

Cải tạo nâng cấp lưới Điện hạ áp nông thôn xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 2.945 triệu đồng

Xây dựng trạm BTS Bắc Ninh - Hưng Yên

Địa chỉ: Tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 22.052 triệu đồng

Lắp ĐZ và trạm biến áp xã Tạ Xá, xã Yên Tập, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Xã Tạ Xá, xã Yên Tập, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 7.950 triệu đồng

Hệ thống và trạm biến áp thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ kỹ thuật xã Lại Yên, huyện Hoài Đức

Địa chỉ: Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: 16.146 triệu đồng