Việt Anh

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/08/2023 51 lượt xem
A A- A+ []
Thứ ba, 01/08/2023 08:53

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 9 năm 2023
          - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty. Tầng 4 tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.