Việt Anh

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

07/07/2017 16 lượt xem
A A- A+ []
Thứ sáu, 07/07/2017 14:40

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Mã chứng khoán: CIP
Mã ISIN: VN000000CIP1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2017
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/07/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký (mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức)
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (CIPC), bắt đầu từ ngày 28/07/2017 (xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân).

(Theo vsd.vn)