Việt Anh

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (phần 2)

07/08/2014 39 lượt xem
A A- A+ []

Đây là nội dung nghị quyết đại hội cổ đông thường niên phần 2 (phần tiếp theo của NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011)

Phần tiếp theo của NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Trụ sở chính của Cty đặt tại 150/72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,Quận Thanh Xuân, HN.
Email: cipcvn2006@gmail.com
Website: www.cipc.com.vn
Khoản 4.1, điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bổ xung thêm: www.erpvina.com
1. Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV;
2. Lập dự án đầu tư xây dựng;
3. Kinh doanh bất động sản;
4. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
5. Giám sát thi công công trình xây dựng. Lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện;
6. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp;
7. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại;
8. Sản xuất máy luyên kim;
9. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;
10. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp;
11. Lắp đặt hệ thống điện;
12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
14. Hoàn thiện công trình xây dựng .
Điều 9.1:
- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty: 24.450.000.000,đ
- Vốn điều lệ thời điểm hiện tại : 45.450.000.000,đ
- Vốn thuộc sở hữu do Tổng Công ty cổ phần XD Công nghiệp Việt Nam nắm giữ là: 23.700.930.000 đồng, tương ứng 2.370.093 cổ phần, chiếm 52,15% vốn điều lệ;
- Vốn của các cổ đông khác là 21.749.070 đồng, tương đương 2.174.907 cổ phần, chiếm 47,85% vốn điều lệ;
Điều 15.3: Tại thời điểm hiện tại Công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc sau:
- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp và Thi công cơ giới; địa chỉ 150/72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp 3; Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.
- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp 4; Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Chi nhánh CIPC số 5; địa chỉ:Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp và Khảo sát công trình; địa chỉ: Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội;
- Văn phòng đại diện Công ty tại Hải Dương; địa chỉ: 28 Ngô Thị Nhậm, phường Cẩm Thịnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
- Văn phòng đại diện Công ty tại Quảng Ninh; địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Khoản d, Điều 17.3 và khoản c, điều 17.4: “cổ đông hoặc nhóm cổ đông qui định tại khoản 14.3 của điều 14 .....” sửa đổi thành “ ....qui định tại khoản 14.4 của điều 14...).
 Điều 19.1:
Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội. Tuy nhiên, căn cứ vào các điều kiện tổ chức thực tế, Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định mức đại diện sở hữu tối thiểu của cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông cho các đại hội tiếp theo.
Điều 29 : Thêm khoản 29.4 :
Đối với người đại diện phần vốn của VINAINCON do VINAINCON cử tham gia Hội đồng quản trị, VINAINCON có thể thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của mình vào bất kỳ thời điểm nào giữa nhiệm kỳ. Người thay thế do VINAINCON cử sẽ đương nhiên là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và đảm nhận toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ của người được thay thế kể từ khi có quyết định thay thế cho tới khi hết nhiệm kỳ.
Điều 38.1. Công ty có Ban Kiểm soát với 03 thành viên trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về kế toán. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm. Các thành viên có thể được bầu lại. Ban Kiểm soát bầu 01 thành viên là trưởng Ban. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của C ty.
Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2011 – 2015)
*/ Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên www.erpvina.com
1/ Ông Hoàng Chí Cường
2/ Ông Phạm Văn Lâm
3/ Ông Đỗ Minh Thông
4/ Ông Phạm Hùng
5/ Ông Phan Đình Minh
*/ Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên
1/ Ông Hoàng Thế Hiển
2/ Ông Phạm Ngọc Sơn
3/ Ông Nguyễn Hữu Hưng
Điều 13: Điều khoản thi hành
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 

                      

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỌA
Đã ký
PHẠM VĂN LÂM